Зэвэрдэггүй ган холбогч/холбогч

Зэвэрдэггүй ган холбогч/холбогч